Der er stadig gang i efterårsrengøringen…

12. oktober 2009

men der er nogen der roder på vores felt – os selv. Efter at vi i sidste uge, og i starten af denne uge, omhyggeligt har renset potteskår og træstammer frem, har vi brugt de sidste par dage på at udgrave forskellige fund, og til at  save skiver af træstammerne til dendroprøver. Derfor er vores før så nydelige udgravningsfelt ikke længere helt så præsentabel. Man kan alligevel godt kalde det for oprydning. Nu er det bare en anden form for oprydning vi har gang i, nemlig en oprydning i problemstillinger og arbejdsopgaver.

Rodet felt

I løbet af ugen har vi også haft besøg, bl.a. 9.b fra Viby skole. De havde aftalt at komme på besøg, for at hører lidt om hvordan og hvorfor vi graver. Det var meget hyggeligt. Af andre besøgende kan nævnes en hund og en hest. Det var dog ikke nogen af dem der kom helt ned i feltet, heldigvis.

Vi er altså efterhånden i gang med den afsluttende fase af selve feltarbejdet. Det er altid lidt hektisk. Har man husket af få registreret alt det man ville? Er der ting man mangler at tage stilling til? Er der områder vi burde gøre noget mere ved, eller vil det værer spild af tid og penge? Sådan er det altid ved afslutningen af enhver arkæologisk udgravning. Men måske især ved en udgravning af den type vi her har gennemført.  Altså en udgravning med mange jordlag der skal sammenholdes og forklares. Her er der nok lidt flere spørgsmål, som vi vil være sikker på, at vi har fået besvaret. Eller i hvert fald i det mindste taget stilling til.

Men tingene er ved at falde på plads og i næste uge afslutter vi udgravningen. Men alligevel ikke helt. For der er lige  et par ting, som først kan afsluttes, når vi igen får gravemaskine på. I uge 43 skal de dybeste dele af udgravningsfeltet nemlig fyldes op igen, så området er sikret indtil anlægsarbejdet går i gang i løbet af foråret 2010. Når vi så alligevel har gravemaskinen i gang, er der et par steder som vi skal have afdækket lidt. Bl.a. skal vi grave lidt af vores hovedprofil væk for at se om vi kan få afdækket gruben som blev omtalt d. 21. september.