En dag med havearbejde ved Esklundsvej 1

22. november 2009

Så kom vi igang med den afsluttende del af prøvegravningen ved huset på Eskelundsvej 1. Dårligt vejr og generel travlhed i andre projekter havde forsinket arbejdet en smule. Denne fredag morgen viste november vejret sig fra sin smukkeste side med flot solskin og ingen vind. Med en lille gravemaskine tog vi fat på det, der ved først øjekast måske kunne ligne havearbejde i forbindelse med et Hokus Krokus tv-program, men som altså var en arkæologisk prøvegravning. Det skal da også siges at haven var i en nydelig stand med mange fantasifuld og smukke detaljer, se f.eks. fotoet nedenfor

Den første del af prøvegravningen, som vi foretog i maj 2009, havde givet os nogle vigtige oplysninger. Den væsentligste var at der ikke har været en naturlig vandpassage sydøst om Eskelundbakkeøen som vi oprindeligt antog. En enkelt kogegrube og et par enkelte stolpehuller antydede endda, at der har været tørt nok til en bosættelse på arealet. Nu skulle vi have afklaret om der eventuelt kunne påvises bosættelse inde på selve ejendommen Esklundsvej 1. Der kunne også være tale om spor efter et overgangssted fra bakkeplateauet ved Kongsvang til Eskelundsbakkeøen eller måske en gravet kanal mellem Århus Åens løb og bassinet hvori Gåsemosen er dannet.

Den korte historie er, at vi hverken fandt spor efter bosættelse, overgangssted eller gravet kanal indenfor undersøgelsesområdet.  Lidt kedeligt måske, men for os arkæologer er det alligevel brugbare resultater. Vi havde nogle hypoteser og dem fik vi aflivet. Selvfølgelig fandt vi lidt, det gør vi altid. Mest skår fra flasker og porcelæn, samt fliser og koksstykker. Intet af dette var særlig gammelt. Jeg gætter på at det er fra midten af forrige århundrede. Affaldet var gravet ned i haven i noget der lignede et lidt primitivt dræn.

I en søgegrøft på arealet nord for huset, op mod Brabrandstien, var der dog en smal nord-sydgående grøft som så noget gammel ud.  Der var tale om en spidsbundet grøft der ser håndgravet ud. Der var ikke rigtig nogle daterende fund i det stykke af grøften som vi havde fremme i vores søgegrøft. Det kan have været en drængrøft fra 1800-tallet der kun har fungeret i kort tid, men den også sagtens være ældre.

Resultatet betyder at området omkring ejendommen på Eskelundsvej nu kan frigives til det videre anlægsarbejde i forbindelse med vejbyggeriet. Nu gælder det boldbanerne.

Reklamer

Næste etape: Boldbanerne.

16. november 2009

I denne uge går vi igang med at grave på boldbanerne. Vi forventer at det bliver en lidt mindre omfattende prøvegravning på en til to uger, men er forberedt på at det godt kan blive mere omfattende. November vejret er ikke lige det mest ideelle at foretage prøvegravninger i. Lyset er dårligt, det regner og det er koldt. Men det skal nok gå – siger vi og sender en stille bøn til vejrguderne om bedre vejr.

Inden vi for alvor går i gang, har vi dog lige et lille hængeparti inde ved Eskelundsvej, som vi skal have gjort færdig. I maj prøvegravede vi lige vest for ejendommen Eskelundsvej 1. Bortset fra en enkelt kogegrube/jordovn og et par stolpehuller fandt vi dog ikke noget der. Vi fik dog en vigtig information ud af undersøgelsen. Det ser ikke ud til at der har været fri passage for havet øst om Eskelundsøen. Det formodede vi nemlig inden vi gik i gang.

Nedenfor ses et foto fra prøvegravningen i maj. I forgrunden kan man lige ane kogegruben som en samling sten. Ellers er det nok vejret og de grønne farver man lægger mærke til – og ikke mindst længes efter.

Søgegrøft ved Eskelundsvej

Inden vi helt frigiver området hen til boldbanerne, vil vi lige forsøge os med en eller to søgegrøfter inde i haven ved huset på Eskelundsvej 1.  Det skulle dog ikke tage mere end en dags tid.